သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
30 com

ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့တယ္ အခ်စ္ရယ္ ...

11 com

အခၽြတ္ေကာင္းလို ့ ...

11 com

အေမ ့အိမ္ .....

16 com

ဘဝ ဝကၤဘာ နဲ ့ အရိပ္ မ်ား ..

14 com

ျဖစ္ရေလျခင္း (၅)...

19 com

ခ်ာခ်ာလည္ မူးတယ္ ..

21 com

အထိ နဲ ့ အျမင္ လွည့္စားရာတြင္ ...