သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
19 com

တြိဳင္းလက္ထဲက စိန္ေမ်ာက္ေမ်ာက္..

20 com

ဒီလိုလူေတြ အေၾကာင္း ...

19 com

ကာလာဘလိုင္း စစ္ၾကမယ္....

19 com

ဆက္သြယ္ေရး ခက္တယ္ေလး

22 com

ဒိုမီနုိ လို ျဖစ္ေနတယ္..

17 com

ကၽြန္ေတာ္ စစ္သားအို (ေနာက္ဆံုးေန ့ရက္မ်ား )

11 com

ကၽြန္ေတာ္ စစ္သားအို

21 com

မူးတယ္ဗ်ိဳး

16 com

ဒီဦးေႏွာက္ေလး၊ လွ်င္ရဲ ့လားလို ့...

13 com

ခံုဦးတမ္း ေဆာ့ ၾက မယ္ ....

20 com

ခံုတေနရာစာေၾကာင့္ ..