သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
31 com

ေပါက္တတ္ကရ ဝါးၾကရာဝယ္...

19 com

အမွတ္တရ အလြမ္းပံုရိပ္မ်ား..(၃)

22 com

အမွတ္တရ အလြမ္းပံုရိပ္မ်ား .. (၂)

15 com

ဒါေလးမ်ား...

22 com

အမွတ္တရ အလြမ္းပံုရိပ္မ်ား .. (၁)

19 com

ေနျပည္ေတာ္ ဟာသမ်ား

16 com

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းနဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ။

25 com

ကမာၻ ့အဆိပ္အျပင္းဆံုး သတၱဝါမ်ား

24 com

အေကာင္း နဲ ့ အဆိုး ။