သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
0 com

ေနရစ္ခဲ့ေတာ့ ၂၀၀၈

0 com

အခိုက္အတန္ ့ လူ ့ဘ၀ခဏေလးမွာ..

0 com

လြမ္းေလာက္စရာ သိပ္မရွိပါ ...

0 com

လြမ္းေတာ့လြမ္းတယ္ ..

0 com

ဆိုင္ကယ္သမားမ်ား ... သတိ

1 com

အမေလး ေသာက္ပလုပ္တုပ္...

2 com

သံေဝဂ

2 com

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍