သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
0 com

အမွတ္တရ ကုသိုလ္တခု

5 com

တေန ့တာ ကုသိုလ္ ေဝမွ်လိုသည္ ။