သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
16 com

ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္....

26 com

တေန ့တာ....

21 com

ကၽြနု္ပ္၊ ေဘာ္ဒါၾကီးမ်ား ႏွင့္ အေပၚထပ္ နဲ့ ေအာက္ထပ္ဇာတ္လမ္း (၂)... ။

25 com

ကၽြန္ုပ္ ၊ ေဘာ္ဒါၾကီးမ်ား ႏွင့္ အေပၚထပ္ နဲ့ ေအာက္ထပ္ ဇာတ္လမ္း....

16 com

တာဝန္ယူတယ္ ဆိုတာ....

23 com

ျဖစ္ရေလျခင္း(၄)....

17 com

ခပ္ၾကီးၾကီး ၾကိဳက္သူမ်ား အတြက္ ။