သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
26 com

ေလာေလာဆယ္မွာ

16 com

ရင္ထဲက အာဇာနည္

20 com

ဟိုဟာ ဒီဟာ အတိုအထြာ ..(၁) သတင္းစာ

24 com

ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္မွ ကုန္စင္ (၁)

24 com

အမိေျမ