သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
24 com

ဟိုနာ ဒီနာ ေလးဘက္နာ ...

25 com

အို ့ ဟိုး ... ဒါေၾကာင့္ကိုး (၂)...

29 com

ေၾကာင္လိုေလွ်ာက္ၾကမယ္ ....

20 com

ႏွစ္သစ္မွာ ....

21 com

ငယ္ငယ္တုန္းက သၾကၤန္ပြဲ....

21 com

တရုပ္ျပည္က ျမန္မာ သၾကၤန္ ( ၂၀၁၀ )

16 com

အို ့ဟိုး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ကိုး(၁). ..

22 com

မ်ားမ်ားေျပာျပီး နည္းနည္း နားေထာင္..

29 com

အိုး မိုင္ ေဂါက္ ...

20 com

ေၾကာင္သတ္သမား ေထာင္က်ျခင္း ။