သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
13 com

အနႏၱေမတၱာမ်ား...

11 com

“ဓါတ္” သေဘာ

9 com

ရယ္ဒီမိတ္....

10 com

ထို ့ေၾကာင့္....