သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
8 com

အမွားၾကီးမွားခဲ့ျပီးမွ...

7 com

ႏွလံုးနာတယ္ ၊ ႏွလံုးပုပ္တယ္...

9 com

ေကာင္းလိုက္ထွာ... ေကာင္းေပစြ

11 com

ထင္ေယာင္ထင္မွား သူလွည့္စား...