သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
13 com

ေအာင္နက္ၾကီးလည္း တတ္သေပါ့ကြယ္..

27 com

ဧရာဝတီ...... အားလံုးနဲ့ဆိုင္ပါသည္ ..

15 com

ဗမာလည္တာ တရုပ္ အိပ္ေနသေလာက္ပဲရွိေသးတယ္ ။