သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
15 com

ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ၾကာေသာ္....

12 com

ဗမာျပည္ ကို ကယ္တင္သူတဦး ။။

28 com

သူ ့ကၽြန္ မခံလိုျပီ ( ႏုိင္ဂံဂ်ားျပန္တဦး၏ ျငီးခ်င္း )....

8 com

မ်က္ေျဖ အလင္ကာ အမ်က္ေျပဖို အရူ ေရာဂါ ကူ စက္ ျပန္ပြာ ျခင္

12 com

မဂၤလာဦးညမွာ ....

10 com

လူတကိုယ္ အပို အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾကတာေတြ ......

15 com

သတိ ၊ ဤ ပံုကို ၾကည္ ့ပါ ။

9 com

ေသမင္းတမန္ေတာင္ၾကားမွလွ်ိဳ ့ဝွက္ခ်က္...

10 com

ေျမေခြးတေကာင္ရဲ ့ေကာက္က်စ္ျခင္း ....

9 com

အေမသို ့

11 com

အပ်ိဳၾကီး/လူပ်ိဳၾကီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း....

12 com

အႏ ၱရာယ္ မလြယ္နုိင္ေပတာမို ့....

11 com

မိုက္ရူးရဲေပလား ။ ???

13 com

ဒါေတြကဒီလိုရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဟိုဟာေတြက...