သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
19 com

အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြ ။

38 com

ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း ဘေလာဂါ ေဆးခန္း ။

15 com

ျဖစ္ရေလတယ္ ဘုန္းဘုန္းရယ္ ။

21 com

တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲ၍ လည္ပတ္ေနၾက သည္

13 com

Direct Hit ! !

10 com

အတုျမင္ ၊ အတတ္သင္ ...

24 com

ေဒါသအမွား နဲ ့ အသက္တေခ်ာင္း..

13 com

ေျမြ နွင့္ ေျမြဆိပ္ တက္ျခင္း.....

14 com

ကုရာနတၱိ ေဆးမရွိျပီ ( ၂ )...

18 com

သတၱိရွိလား ?

24 com

တူညီတဲ့ အေတြးေတြ..

14 com

နာတာေလးကို ခြင့္ျပဳမယ္တဲ့ .....