သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
0 com

ေကာ္ဖီႏွင့္က်န္းမာေရး

0 com

ၾကိဳးစားၾကပါ အခိုက္အတန့့္ေလးမွာ

1 com

အစႏွင့္အဆံုး

0 com

ၿပန္လာခဲ့ပါ ....

0 com

တမ္းတၿခင္းမ်ားစြာၿဖင့္

0 com

မင္းအတြက္ .. ငါ

0 com

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္

0 com

လူ ့ဘဝ၏ ေအာင္ၿမင္တိုးတက္ၿခင္းသို ့သြားရာေလွခါးထစ္မ်ား

0 com

No Smoking

1 com

အလုပ္စားပြဲနဲ ့ အလုပ္ထဲမွာေလ...

0 com

Good Idea

0 com

ေမြးေန ့အၾကိဳ

1 com

လိုအင္ဆႏၵ

0 com

ေပါမ်ားၿခင္း

0 com

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို ့ၿခင္း

1 com

တားၿမစ္ခ်က္

0 com

သံေယာဇဥ္