သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
7 com

ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလးတခု

14 com

အဖြားရဲ ့ တရားစီရင္ခ်က္...

10 com

ဂိမ္း နဲ့ ဂန္ ့

8 com

အီးေခတ္ထဲက အီးေလလံ

13 com

ဟန္ခ်က္ညီညီ အတြဲညီညီ ..

12 com

မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းတဲ့ေန ့.. ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြ ကူးစက္တဲ့ေန ့