သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
14 com

ဒီဇင္ဘာ ၊ အခါမဲ့မိုး နဲ ့က်ိဳက္ထီးရိုး....

12 com

အရင္ အတိုင္းပဲ သူငယ္ခ်င္း