သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
14 com

ဒီဇင္ဘာ ၊ အခါမဲ့မိုး နဲ ့က်ိဳက္ထီးရိုး....

12 com

အရင္ အတိုင္းပဲ သူငယ္ခ်င္း

13 com

အနႏၱေမတၱာမ်ား...

11 com

“ဓါတ္” သေဘာ

9 com

ရယ္ဒီမိတ္....

10 com

ထို ့ေၾကာင့္....

8 com

ဒီလို ဒီလို ရွိတယ္

18 com

ဝမ္းနည္းရမွာလား ဝမ္းသာရမွာလား

15 com

ေလာေလာဆယ္မွာ ေယာင္ ၆၀

16 com

ကား

25 com

ေၾကာက္ဖို ့မလိုေတာ့တဲ့ သည္းေျခေက်ာက္

18 com

ေဆးရုံတက္ျခင္း အနုပညာ