သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
37 com

အေရွ ့တိုင္းသား ႏွင့္ အေနာက္တိ္ိုင္းသား...

21 com

ေလွခါး နဲ ့ တံတား ....

26 com

အနိစၥသေဘာ...

21 com

မိတ္ထြက္လို ့ စိတ္ပ်က္ရျပန္ေပါ့ ...

22 com

D .I. Y မိုးေလဝသ...

18 com

ေႏြပူပူ မယ္ ၊ ေရဆူဆူ တယ္ ....

22 com

ရေလ လိုေလ ..

18 com

သူတို ့ရဲ နဲ ့ သူတို ့ ဥပေဒ ...

25 com

ဟဲ ဟဲ ဟဲ....

22 com

အားလပ္ရက္မွာ.....