သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
16 com

ဒီလိုလူလည္း ရွိေသးတယ္ ...

14 com

ဟိုေထာင္ ဒီေထာင္ တူနုိင္ေပါင္....

17 com

ေၾသာ္... ကေလးရယ္ ...

16 com

တတိယေျမာက္ေန ့

22 com

ထီ သတင္း နဲ ့ထင္ျမင္ ျခင္း

19 com

မထိုးပဲနဲ ့ ေပါက္တဲ့ထီ ။

15 com

ကိုယ့္အတြက္ ရဲေဆး ...

15 com

ကဲ ၊ မယံုခ်င္ေန .....(၂)