သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
0 com

ဘဝ ၊ ေသဆံုး ၿခင္း ႏွင့္ ဂတိ

0 com

အသက္ရွည္လို ့ ဘုန္းမၾကီး ။ ဘုန္းၾကီးလို ့ အသက္မရွည္

2 com

IdiotLove ရဲ့ ဇာတ္လမ္းအစ