သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
17 com

ပူလို ့ အိုက္လိ္ု ့ ေနစရာ ရွားလို ့ .....

23 com

ေဒါက္တာ ရမ္းကု ။

17 com

မီးပူတိုက္စဥ္ ဖံုးနားေထာင္လွ်င္....

16 com

ၾကယ္ေၾကြခ်ိန္ မွာ .....

10 com

မနာမက်င္ ကာကြယ္ေဆး .....

14 com

ၾကံ ့ ရယ္ ၊ ဖြတ္ ရယ္ ဒီလို သေဘာထားၾက ပါတယ္

16 com

ရွိေတာ့ ရွိတယ္ ရွားတယ္ ။

12 com

အိုး မိုင္ ကစ္စ္........

9 com

၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့ ဆုေတာင္း ။ ။

7 com

စားၾကမယ္လား၊ ဒီ စားအုန္းဆီ မ်ား....