သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]

ပ်င္းေနလို ့ပါ....

1 comments:

♥ Acacia ♥ said... | Friday, March 13, 2009 1:26:00 PM

မမ.. ေမြးစရာ ရွားလို႔ေအ...