သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]

မဂၤလာေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ကြယ္.

1 comments:

♥ Acacia ♥ said... | Thursday, March 12, 2009 6:22:00 PM

လူမွား... မွားေပ့ေစ... ရရာပဲ ရရာပဲ... ဟိ