သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]

ျမန္မာျပည္အလြမ္းေျပ ၂၀၀၉ သၾကၤန္ေလးေတြ....

0 comments: